Welkom op kerkrooster.nl

Deze website is gemaakt voor de Protestantse Gemeente Alkmaar en bevat het rooster van medewerkers en vrijwilligers aan de wekelijkse kerkdiensten.

Omdat het om informatie gaat die alleen relevant is voor de betrokkenen, is dit een besloten website. De enige informatie die een niet-geregistreerde bezoeker kan zien zijn de algemene gegevens over de geplande kerkdiensten.

Registreren kan via de menu-optie 'Registreren'.
Na aanmelding wordt door de beheerder van de website beoordeeld of u wordt toegelaten. Zo ja, dan ontvangt u een e-mail met een activatie-link.
Zo nee, dan volgt er een e-mail met de reden van niet-toelaten.

Op dit moment worden alleen de medewerkers en vrijwilligers toegelaten die in dit rooster zijn opgenomen.